Kunt u geld besparen met zonnepanelen? Bereken het hier! Onafhankelijk, gratis en inzichtelijk. Druk op tekstlabels en besparingscijfers voor info.
Zonnepanelen: een goede investering voor het milieu! Maar hoe zit dat financieel?
Aanbieders van zonne-installaties stellen het zonnig voor: offertes vol tabellen met besparingen en verdiensten. De achterliggende berekening blijft vaag...
Met deze webapplicatie maakt u uw eigen berekening. Vul de gele velden zo voorzichtig of optimistisch in als u zelf wilt. Lees de tooltips voor informatie over de invoer en de uitkomsten. Aan alles is gedacht!
Totaal vermogen

Totale vermogen van alle zonnepanelen in uw systeem. Dit wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp).

Indien het vermogen per paneel bekend is, kan dit worden vermenigvuldigd met het aantal panelen om tot het totale vermogen te komen. U kunt ook de rekenhulp gebruiken om vermogen en opbrengst te bepalen.

Effectiviteit

Het omrekenpercentage van vermogen in Wp naar opbrengst in kWh/j.

Iedere 100 Wp levert in Nederland gemiddeld 85 kWh per jaar aan energie op, wat dan wordt opgegeven als 85%. Veel factoren hebben hier echter invloed op, zoals oriëntatie van de panelen, hoek van het dak, locatie in Nederland, hoeveelheid schaduw en het type zonnepaneel en omvormer. In zeer gunstige opstellingen kan het percentage zelfs boven de 100% uitkomen.

Gebruik de rekenhulp om het percentage te bepalen. Vergelijk deze ook eens met uw offerte.

Verwachte opbrengst

De verwachte stroomproductie in het eerste jaar (vermogen × effectiviteit).

Degradatie per jaar

Zonnepanelen verouderen ook, en zullen langzaam degraderen in kwaliteit. Dit varieert per merk en type. Geef hier een schatting van het percentage waarmee het vermogen ieder jaar verminderd.

Een veelgebruikte standaardwaarde is {0}, of gebruik de rekenhulp om een percentage te bepalen aan de hand van de vermogensgarantie.

Degradatie panelen berekenen
In de specificaties van uw zonnepanelen kunt u vinden welk vermogenspercentage minimaal nog gegarandeerd wordt door de fabrikant na een typische levensduur. Aan de hand hiervan kan de degradatie worden bepaald.

Dit betreft wel een zeer voorzichtige waarde, want fabrikanten zullen ruime marges kiezen voor hun vermogensgarantie.

Terugverdientijd
De terugverdientijd wordt bepaald door de besparingen van ieder jaar bij elkaar op te tellen totdat dit bedrag boven de totale kosten komt (en blijft). De kosten zijn inclusief het vervangen van de omvormer wat later tijdens de levensduur kan plaatsvinden. Indien u leent is de investering lager, maar de besparingen zijn dat ook, vanwege de jaarlasten (aflossing en rente).

Staar uzelf echter niet blind op een zo kort mogelijke terugverdientijd. U schaft de panelen immers aan om voor lange tijd op uw dak te liggen. Belangrijker is het dat u ieder jaar kunt besparen, en dat u op langere termijn geen verlies draait.

Als aanbieders u enkel een terugverdientijd opgeven, weet u niet hoe positief zij bepaalde aannames hebben ingeschat zoals u die op deze site zelf (behoudend) kunt invullen. U kunt daarom ook nooit de terugverdientijd tussen verschillende sites vergelijken.
Provincie

Het aantal zonuren verschilt per provincie, dus de locatie van de zonnepanelen in Nederland is van invloed op de (effectiviteit en) opbrengst.

Aantal opstellingen

Als u zonnepanelen op meerdere dakhelften plaatst, kunt u dit hier aangeven. Een voorbeeld is een oost-west configuratie waarbij u twee dakhelften gebruikt (dus twee opstellingen).

Aantal zonnepanelen

Aantal zonnepanelen in de opstelling of dakhelft.

Vermogen per paneel in Wp

Het vermogen per paneel in Wattpiek. Dit kunt u terugvinden in uw offerte of specificatie van de zonnepanelen. Een voorbeeld is 265 Wp.

Totaal vermogen opstelling

Totale vermogen van de opstelling (aantal panelen × vermogen per paneel).

Oriëntatie

De oriëntatie van de zonnepanelen in de opstelling, oftewel de oriëntatie van de dakhelft waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Hoe zuidelijker, hoe beter de opbrengst. Zonnepanelen richting het noorden zijn niet rendabel.

Helling (dakhoek)

De helling van de zonnepanelen in de opstelling, oftewel de helling van de dakhelft waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Zonnepanelen op een plat dak (0°) zijn niet rendabel, deze worden in dat geval op een schuine constructie geplaatst.

Effectiviteit opstelling

Het omrekenpercentage van vermogen in Wp naar opbrengst in kWh/j, volgens de gegevens zoals hierboven zijn ingevoerd voor deze opstelling.

Verwachte opbrengst opstelling

De verwachte stroomproductie in het eerste jaar (vermogen × effectiviteit) voor deze opstelling.

Totaal vermogen (alle opstellingen)

Totale vermogen van alle ingevoerde opstellingen.

Bijstellen effectiviteit

U kunt de effectiviteit zoals deze door de rekenhulp wordt uitgerekend naar boven of beneden bijstellen.

Wellicht heeft u een type paneel of omvormer met bovengemiddelde prestaties. Optimizers kunnen bijvoorbeeld al snel 6 à 10 % meer opbrengst opleveren. U kunt dit percentage dan invullen.

Of u heeft juist veel verlies. Bijvoorbeeld doordat u juist géén optimizers gebruikt maar wel last heeft van schaduwval. Of veel verlies door bekabeling. In die gevallen kunt u een negatief getal invullen, zoals -7%.

Effectiviteit (alle opstellingen)

De gemiddelde effectiviteit van alle ingevoerde opstellingen, inclusief bijstelling.

Verwachte opbrengst (alle opstellingen)

De verwachte stroomproductie in het eerste jaar van alle ingevoerde opstellingen (vermogen × effectiviteit).

Constant of variabel stroomverbruik

Laat het aankruisvak aangevinkt staan indien u verwacht dat uw stroomverbruik de komende tijd niet verandert. Vink uit als u een begin- en eindwaarde wilt invullen.

Stroomverbruik

Het verwachte stroomverbruik per jaar.

U vindt het stroomverbruik van eerdere jaren op de jaarafrekeningen van uw energieleverancier.

Het verwachte stroomverbruik in het gegeven jaar.

U vindt het stroomverbruik van eerdere jaren op de jaarafrekeningen van uw energieleverancier.

Direct gebruik zonne-energie

Deel van de stroomproductie op jaarbasis welke direct gebruikt kan worden. Oftewel: de zon schijnt, en er staan apparaten aan. Deze stroom wordt dus niet teruggeleverd aan het net, en is dus altijd een besparing op uw energierekening.

30% op jaarbasis is realistisch, er van uitgaande dat u bijv. de vaatwasser, wasmachine en droger zo veel mogelijk overdag aanzet.

Stroomprijs per kWh

Iedere opgewekte kWh die u zelf verbruikt of kunt verrekenen door de salderingsregeling, telt mee als besparing op de jaarafrekening.

Stroomprijsstijging per jaar

De stroomprijs blijft de komende jaren niet stilstaan. Hoe hoger de stroomprijs, hoe groter de besparing (ten opzichte van een situatie zonder zonnepanelen). Vul hier een schatting in van de stroomprijsstijging per jaar.

De afgelopen 15 jaar is de stroomprijs effectief 2,0% per jaar gestegen (zie link). Dit is in lijn met de inflatiecorrectie.

Energieprijzen afgelopen jaren

Terugleververgoeding per kWh

De huidige salderingsregeling zorgt ervoor dat uw energieleverancier de verbruikte stroom verrekent met de teruggeleverde stroom. Als u op jaarbasis méér teruglevert dan dat u verbruikt, dan krijgt u ook een vergoeding over dit ‘overschot’. Veel energieleveranciers geven inmiddels een terugleververgoeding op basis van het kale leveringstarief (stroomprijs zonder energiebelastingen, netwerkkosten, etc).

Omdat dit bedrag veel lager ligt dan de stroomprijs, is het niet heel lucratief om een zonne-installatie aan te schaffen met veel meer opbrengst dan dat u verbruikt.

Terugleververgoedingen per energieleverancier

Belastingkorting per kWh

Het ‘voorzichtige’ scenario stelt dat, mocht de salderingsregeling komen te vervallen, er misschien een belastingkorting op de afgenomen stroom komt. Dit is door minister Kamp als voorbeeld genoemd, en is nu in bepaalde situaties al het geval voor mensen die collectief duurzame energie gebruiken (regeling Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek, ook wel genoemd postcoderoosregeling).

Deze korting op de energiebelasting is 7,5 ct/kWh excl. btw, dus ongeveer 9 ct/kWh incl. btw.

Toelichting regeling collectieve opwek

Initiële kosten

De kosten van materiaal (bijv. montagemateriaal, de omvormer, en natuurlijk de zonnepanelen zelf) en de arbeidskosten van de installatie. Oftewel de kosten die u direct bij de aanschaf van uw zonne-installatie heeft.

Indien u een offerte heeft, kunt u waarschijnlijk dit bedrag hierin terugvinden.

Btw-teruggave

Het verschil tussen betaalde en af te dragen btw. Dit is het netto bedrag dat u terug kunt vragen.

Betaalde btw

Deel van de initiële kosten dat btw is ({0}%).

Af te dragen btw

Op basis van het vermogen van uw zonne-installatie wordt een standaardbedrag bepaald (het forfait), wat u als onderneming aan btw moet afdragen.

Belastingdienst: Eigenaren van zonnepanelen

Servicekosten btw-teruggave

Het terugvragen van de btw bij de belastingdienst brengt enige administratieve rompslomp met zich mee. Vele zonnepaneel bedrijven bieden de mogelijkheid om dit uit te besteden, tegen een kleine vergoeding. Maar u kunt het ook zelf regelen.

Vervangen omvormer

In de praktijk zal een omvormer één of twee keer vervangen moeten worden tijdens de gebruikelijke levensduur van zonnepanelen (25 jaar). Vul hier een schatting in van de omvormerprijs plus arbeidskosten, per keer. Indien u een offerte heeft, kunt u hierin misschien een indicatie vinden.

Er zijn verschillende typen omvormers. String-omvormers zijn het goedkoopst, maar moeten met een beetje pech wel twee keer vervangen worden. Voor een duurdere omvormer met optimizers kunt u uitgaan van één keer vervangen. Micro-omvormers gaan waarschijnlijk de gehele levensduur mee.

Servicecontract kosten per jaar

Veel aanbieders van zonnepanelen geven de mogelijkheid een servicecontract af te sluiten. Indien u dit doet, vul hier dan de jaarlijkse kosten in. Deze worden dan afgetrokken van de weergeven jaarlijkse besparing.

Netto kosten

Totale kosten over de gehele levensduur (inclusief servicekosten), waarbij btw weer is teruggevraagd.

Totale kosten over de gehele levensduur (inclusief servicekosten), waarbij geen btw is teruggevraagd.

Duurzaamheidslening

U kunt in sommige gemeenten uw investering in zonnepanelen verspreiden over meerdere jaren door gebruik te maken van de Duurzaamheidslening. Dit is een lening met een lage rente en zeer gunstige voorwaarden, afgesloten bij SVn via uw gemeente of provincie.

Leningsom

Het deel van de initiële kosten dat u wilt financieren met de Duurzaamheidslening.

De leningsom komt beschikbaar in een bouwdepot. Indien er geen afsluitkosten zijn, dan is dit bedrag gelijk aan de kredietsom waarop de lening daadwerkelijk wordt afgesloten.

Kredietsom

Het bedrag waarover de lening daadwerkelijk wordt afgesloten. De afsluitkosten over de lening worden namelijk in de lening verwerkt. Bij de start van de lening worden deze afsluitkosten overgemaakt naar SVn en het restant (de leningsom) komt beschikbaar in een bouwdepot.

De afsluitkosten zijn {0} van de kredietsom. Door de leningsom te beschouwen als {1}, kan de kredietsom worden berekend als: {2} ÷ {3}

Rente en looptijd

De rente en looptijd van de lening zijn afhankelijk van de kredietsom. Vanaf {0} geldt een langere looptijd en kan de rente hoger zijn. De webapplicatie vult automatisch de juiste gegevens in.

SVn Rentetarieven

Jaarlasten

Het bedrag dat u jaarlijks betaalt aan rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening.

Dit wordt bepaald met een standaardformule voor jaarannuïteitenleningen.

Maandlasten

Het bedrag dat u maandelijks betaalt aan rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening.

Dit wordt bepaald met een standaardformule voor maandannuïteitenleningen.

Totaal verlies door lenen

De duurzaamheidslening heeft gunstige voorwaarden, maar toch: geld lenen kost geld. Dit is het bedrag dat uw extra kwijt bent doordat u leent.

Het is het verschil tussen (1) de jaarlasten gesommeerd over de gehele looptijd en (2) de leningsom.

Salderingsregeling scenario

De meeste besparing door zonne-energie is momenteel te behalen dankzij de salderingsregeling. Opgewekte stroom die u niet direct gebruikt wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, en op de jaarafrekening moet uw energieleverancier deze teruggeleverde stroom wegstrepen van de afgenomen (verbruikte) stroom. Hierdoor heeft u dus voordeel van iedere kWh aan opgewekte stroom, zelfs als u op dat moment geen apparaten aan had staan.

De toekomst van de salderingsregeling is echter onzeker. De overheid loopt namelijk energiebelasting mis op de teruggeleverde stroom. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft hierover al enkele uitspraken gedaan. Tot 2020 staat de regeling nog zeker vast, maar al vanaf 2017 zal er geëvalueerd gaan worden wat er met de regeling gaat gebeuren. Denk daar bij aan een versobering van de regeling, en/of een overgangsregeling. Tegelijkertijd moet de Nederlandse overheid bepaalde doelen halen omtrent duurzame energie, waarbij aantrekkelijke regelingen juist essentieel zijn.

Al met al is het moeilijk te voorspellen wat de politiek gaat doen. In deze keuzelijst kunt uw kiezen met welk scenario de webapplicatie rekent voor de jaren 2020 en verder.

Optimistisch: De salderingsregeling blijft gedurende de hele levensduur van uw zonnepanelen beschikbaar. Dit is het scenario dat u in praktisch iedere offerte wordt voorgeschoteld. Het is dus zeker verstandig om ook eens te kijken wat de stand van zaken is met bijvoorbeeld het “voorzichtige” scenario.

Voorzichtig: Dit scenario stelt dat vanaf 2020 de salderingsregeling wordt vervangen door een korting op de energiebelasting. De korting die is ingevuld bij “Belastingkorting”, wordt dan toegepast op de afgenomen stroom. Dit scenario is door minister Kamp genoemd als voorbeeld van versobering van de salderingsregeling.

Pessimistisch: Dit scenario stelt dat vanaf 2020 de salderingsregeling volledig komt te vervallen zonder enig alternatief. Het is onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren.

Startjaar en levensduur

Jaar waarin de zonnepanelen worden geïnstalleerd en levensduur waarmee gerekend moet worden.

Startjaar heeft invloed op het scenario voor de salderingsregeling: tot 2020 kan er sowieso gesaldeerd worden.

De (gebruikelijke) minimale levensduur van zonnepanelen is 25 jaar, maar u kunt een ander aantal kiezen. Dit beïnvloedt het aantal jaren dat er besparing is, en dus de totale besparing in de tabel.

Hoe komen de berekeningen tot stand?

Beweeg uw muis over tekstlabels om een toelichting te bekijken. In de tabel met uitkomsten kunt u een cel in de besparings-kolommen aanklikken om de berekening te zien. Dit geldt ook voor de eindresultaten bij “Netto winst”. De muisaanwijzer verandert dan in een handje.

Uiteindelijk blijft dit een voorspelling waarop vele variabelen van invloed zijn. Maar wel één waarbij de momenteel bekende informatie zo goed mogelijk wordt gebruikt.

Het antwoord van een sommetje wijkt soms net iets af.

Dit kan komen doordat er achter de schermen met meer decimalen worden gerekend dan wordt weergegeven op het scherm.

Hoe zijn de effectiviteitspercentages bepaald voor de rekenhulp Vermogen & Effectiviteit?

Deze komen uit de webapplicatie PVGIS. De oriëntaties en hellingen zijn berekend voor het middelpunt van iedere Nederlandse provincie. De gebruikte stralingsdatabase is Climate-SAF PVGIS en er is uitgegaan van niet-geïntegreerde silicium panelen met 14% systeemverlies. Als de provincie niet wordt opgegeven dan wordt het gemiddelde van alle provincies genomen.

Worden de gegevens die ik invul bewaard?

Nee, sterker nog, de ingevulde gegevens staan enkel op uw eigen computer. Alle benodigde berekeningen vinden plaats in de webbrowser. (Als u de site opent en daarna de netwerkkabel uit uw PC zou halen, kunt u nog steeds van de webapplicatie gebruik blijven maken!)

Wat kan ik het beste invullen bij Vermogen en Effectiviteit als ik nog geen concrete offerte heb?

Gebruik de rekenhulp om een bepaald aantal panelen in te vullen op uw bestaande dakhelft(en). Houd hierbij rekening met hoeveel panelen u daar op kwijt kunt. Er zijn vele typen, maar standaard zonnepanelen hebben vaak een afmeting van 165 × 99 cm. Zulke panelen hebben meestal een vermogen tussen 245 en 275 Wp per stuk. Gebruik bijvoorbeeld 260 Wp.

De effectiviteit en daarmee de opbrengst worden vervolgens uitgerekend door de rekenhulp. Omdat de terugleververgoeding laag is, is het niet heel lucratief om een zonne-installatie aan te schaffen met veel meer opbrengst dan dat u verbruikt. Uw verbruik kan wel stijgen (denk aan gezinsuitbreiding of aanschaf van een elektrische auto). Het kan natuurlijk ook dalen. Verder zullen de panelen lichtelijk verminderen in kwaliteit (degradatie). Al deze situaties zijn in de webapplicatie tegen elkaar uit te zetten, om zo tot een goed aantal zonnepanelen te komen.

Ik wil in het dak geïntegreerde zonnepanelen aanschaffen.

Houdt u er dan rekening mee dat dit niet het uitgangspunt van deze webapplicatie is. Zo geldt voor de btw-teruggave dat u bij geïntegreerde zonnepanelen slechts ⅓e van het btw-bedrag kunt aftrekken, en er geldt een lager forfaitbedrag. Verder zijn de effectiviteitspercentages in de rekenhulp bepaald voor niet-geïntegreerde panelen; voor geïntegreerde panelen is de opbrengst iets minder.

Wat is nu mijn terugverdientijd?

Druk op de knop onderin de besparingstabel om een venster te openen waarin de terugverdientijd van de complete investering is bepaald. De investering volgt de door u ingevulde informatie, zoals extra vervangen van de omvormer en btw-teruggave.

Staar uzelf niet blind op een zo kort mogelijke terugverdientijd. Tevens kunt u niet de terugverdientijd van verschillende websites met elkaar vergelijken, want iedereen gebruikt weer een andere rekenmethode. Zie ook de toelichting in het Terugverdientijd-venster.