Zonne-energie omzetten in waterstof

Home > Zonne-energie > Zonne-energie omzetten in waterstof

Zonne-energie omzetten in waterstof

We zijn in Nederland druk bezig met verduurzamen. Het is de bedoeling dat we vanaf 2050 helemaal van het gasnet af zijn en enkel nog duurzame groene energie gebruiken. Zo wil de Rijksoverheid de CO2-uitstoot verminderen en klimaatverandering tegengaan. Een mogelijk alternatief voor aardgas is waterstof. Op ZonneBesparing.nl kijken we naar de mogelijkheid van zonnepanelen voor waterstof. Hier lees je hoe we zonne-energie omzetten in waterstof en hoe we zonnestroom kunnen opslaan in waterstof!

Waterstof zonnepanelen

Steeds meer daken in Nederland worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Met zonnepanelen kunnen we eenvoudig groene stroom opwekken om onze huishoudens van elektriciteit te voorzien. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van groene energie is een zonnepaneel voor waterstof. Deze zonnepanelen wekken niet alleen zonnestroom op, ze kunnen ook waterstof opslaan. En waterstof kunnen we gebruiken als alternatief voor gas, waardoor we sneller van het aardgasnet af kunnen.

Deze nieuwe soort zonnepanelen gebruiken hiervoor het vocht uit de lucht. Als de lucht vochtig is, blijft dit vocht normaal gesproken op de zonne-energie panelen liggen. Door nieuwe technieken te gebruiken kunnen deze panelen de vocht uit de lucht onttrekken en opslaan als waterstof. Waterstofgas kan gebruikt worden als vervanger van aardgas. Maar waterstof biedt meer mogelijkheden. Het kan namelijk ook gebruikt worden voor zonne-energie opslaan. Voor het opslaan van zonnestroom wordt voornamelijk gebruik gemaakt van thuisaccu’s of batterijen. Een relatief nieuwe optie is dus zonne-energie omzetten in waterstof.

Hoe zonne-energie omzetten in waterstof?

Hoe werkt dit precies? En hoe kan je zonne-energie omzetten in waterstof en voor langere tijd opslaan? Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor elektrolyse. De opgewekte stroom wordt gebruikt voor de elektrolyse van water. Hierbij wordt H2O omgezet in zuurstof en waterstof (respectievelijk O2 en H2). Deze waterstof wordt opgeslagen in tanks of via leidingen getransporteerd naar een centrale opslag.

Is deze zonne-energie op een later moment weer nodig? Dan wordt de opgeslagen waterstof omgezet in stroom. Omdat bij dit proces enkel schone H2O vrijkomt, is dit een duurzame manier om groene stroom op te slaan en hergebruiken. Er komen verder geen schadelijke afvalstoffen vrij bij deze manier van zonne-energie opslaan.

Voordelen zonne-energie waterstof

Een groot voordeel van zonne-energie omzetten in waterstof is dat je op deze manier energie voor een langere periode kunt opslaan. Thuisaccu’s zijn hier namelijk niet voor geschikt en het is dus niet mogelijk om zonnestroom opgewekt in de zomer te bewaren tot de wintermaanden. Een batterij loopt langzaam leeg en verliest efficiëntie. De huidige thuisaccu’s worden opgeladen en de stroom wordt vrij snel weer gebruikt op momenten dat zonnepanelen geen elektriciteit meer opwekken.

Sla je zonne-energie op in de vorm van waterstof? Dan is langer bewaren wel mogelijk. Waterstofgas kun je zelfs maanden opslaan in een tank tot je het weer nodig hebt. Een ander voordeel is dat er geen afvalstoffen vrijkomen bij het opslaan en hergebruiken van zonne-energie in de vorm van waterstof. Dit komt omdat er alleen maar water vrijkomt bij dit proces.

Een ander voordeel van zonne-energie omzetten in waterstof is dat de transport van energie op deze manier gemakkelijker gaat. Het vervoer van waterstof kan bijvoorbeeld in grote tankers. Dit is efficiënter en goedkoper dan de transport van elektriciteit via kabels.

  • Langdurige opslag van zonne-energie mogelijk
  • Er komen geen schadelijke stoffen vrij
  • Grote opslag voor waterstof bouwen is goedkoper dan accubanken plaatsen
  • Eenvoudiger energie transporteren

Nadelen zonne-energie waterstof

Waarom wordt er dan nog niet grootschalig gebruik gemaakt van zonne-energie omzetten in waterstof? Een groot nadeel van deze techniek is dat er veel energie verloren gaat. Bij elke omzetten verlies je energie, wat de efficiëntie niet ten goede komt. Bij de elektrolyse van waterstof gaat bijvoorbeeld al zo’n 20% energie verloren. En wanneer waterstofgas omgezet moet worden in stroom gaat weer bijna 50% verloren. Bij het opslaan van zonne-energie in een thuisaccu wordt meer energie behouden.

Ten tweede zijn de waterstof zonnepanelen nog in ontwikkeling en momenteel erg duur. De techniek is nog niet geoptimaliseerd voor toepassing in particuliere huishoudens. Daarom zien we nog geen grootschalige plaatsing van zonnepanelen voor waterstof. In Nederland zijn warmtepompen populairder.

  • Gaat veel energie verloren bij elektrolyse
  • Techniek nog in ontwikkeling en duur

LAVO energieopslag met waterstof

Het Australische bedrijf LAVO is één van de eerste bedrijven die een thuisopslag voor zonne-energie met waterstof op de markt brengen. Het LAVO energieopslag systeem kan tot 40 kWh opslaan, wat drie keer zoveel is als de Tesla Powerwall. De prijs van LAVO waterstof opslag is echter ook driemaal zo hoog. Dit systeem gebruikt waterstof metaalhydride en kan waterstofgas op relatief lage druk opslaan. De ingebouwde waterzuiveraar zorgt ervoor dat het apparaat kan worden aangesloten op de waterleiding.

zonne-energie waterstof

Omvormer zonnepanelen waterstof

Waterstof zonnepanelen hebben een katalysator nodig voor zonne-energie omzetten in waterstof. Normale zonnepanelen gebruiken een omvormer om zonlicht om te zetten naar elektriciteit. De lucht wordt gezuiverd en de vrijgekomen waterstof wordt vervolgens opgeslagen in een opslagtank of naar een centrale opslag getransporteerd. Deze katalysator neemt behoorlijk wat ruimte in beslag. Houd hier rekening mee als je zonnepanelen voor waterstof wil laten installeren. Naast je cv-ketel en omvormer zal deze waterstof katalysator in dezelfde ruimte worden geplaatst.

Hoeveel waterstof produceren zonnepanelen?

Omdat de techniek van waterstof zonnepanelen nog volop in ontwikkeling is, is het lastig om concrete getallen te noemen. Bekend is dat je met 20 zonnepanelen ongeveer 160 kilogram waterstof per jaar kan produceren. De prijs van een kilo waterstof zal ongeveer 2,17 euro kosten. Dit is dus goedkoper dan wat je betaalt voor aardgas en stroom. Voor consumenten is het dus aantrekkelijk om waterstof zonnepanelen te installeren.

Wat kosten waterstof zonnepanelen?

Helaas is het nog niet mogelijk om een concrete prijs te noemen voor deze zonnepanelen. De techniek wordt nog verder ontwikkeld en er zullen verbeteringen moeten worden gemaakt. Momenteel is bijvoorbeeld nog onduidelijk welke omvormer of katalysator het best werkt voor particuliere installaties. Ook wordt nog onderzocht wat de goedkoopste manier is om waterstof zonnepanelen te produceren. Wanneer er meer bekend is over de totale kosten voor een dergelijke zonnepanelen installatie, zullen wij dit op ZonneBesparing.nl delen.

Duurzame energie

Waterstofgas kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in verduurzaming. Waterstof kan gebruikt worden voor de opslag van zonne-energie, maar kan ook als alternatief voor aardgas dienen. Omdat de techniek nog niet optimaal is zullen we op de korte termijn nog niet veel met waterstof zonnepanelen werken. De voorkeur zal liggen bij thuisaccu’s en batterijen voor zonne-energie opslaan.

Zonne-energie panelen offertes vergelijken

Wil jij thuis profiteren van alle mogelijkheden van zonne-energie? Via ZonneBesparing.nl kun je gratis zonne-energie panelen offertes aanvragen en vergelijken. Kom in contact met lokale zonnepanelen specialisten en vind direct de beste deal. Vergelijk bedrijven op prijzen en kwaliteit en kies zelf de goedkoopste aanbieding. Wij helpen jou graag bij besparen op de zonnepanelen kosten!

One thought on “Zonne-energie omzetten in waterstof

  1. Mooie maar kostbare ontwikkeling denk ik.
    Is er ook gedacht aan een omvormer die van bestaande standaard zonnepanelen elektriciteit gebruikt voor het elektrolyse proces en de waterstof opslaat om vervolgens later weer om te zetten naar stroom?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *